Opublikowano:

Czy Cisco zrezygnuje z zakupu firmy Tandberg?

Cisco może zrezygnować z zakupu norweskiej firmy Tanberg (wiodącego na rynku producenta systemów telepresence i aplikacji do prowadzenia wideokonferencj). Powodem ma być to, że grupa udziałowców (do której należy 24% procent firmy Tandberg) sprzeciwiła się tej transakcji.

Opublikowano:

World Tech Update – odcinek 88 (wersja PL)

World Tech Update to cykliczny program, w którym przedstawiamy najnowsze informacje ze świata technologii. W tym odcinku między innymi nowy smartfon Motorola, alkoholowa ładowarka Toshiba dla urządzeń mobilnych, roboty, które wykonają za nas proste czynności domowe oraz wiele więcej.

Opublikowano:

Google: reklama porównuj?ca

Wyszukiwarkowy gigant wprowadza now? form? reklamow?, który jednocze?nie ma by? dla u?ytkowników narz?dziem umo?liwiaj?cym wybranie najlepszej oferty reklamodawcy.

Opublikowano:

Google: reklama porównująca

Wyszukiwarkowy gigant wprowadza nową formę reklamową, który jednocześnie ma być dla użytkowników narzędziem umożliwiającym wybranie najlepszej oferty reklamodawcy.

Opublikowano:

Crapware spowalnia rozruch Windows 7 o 2 minuty

System Windows 7 preinstalowany w komputerze wraz z zestawem towarzyszących mu aplikacji może uruchamiać się znacznie dłużej niż system zainstalowany bez dodatków. W skrajnych wypadkach oprogramowanie „crapware” (narzędzia systemowe, wersje trial itp.) wydłuża rozruch Windows 7 o 2 minuty.

Opublikowano:

Sprawd?, które Twoje dane s? chronione!

Pewnych wskazówek odno?nie interpretacji poj?cia danych osobowych w kontek?cie u?ytkownika urz?dzenia pod??czonego do sieci komputerowej, w tym Internetu, udziela Opinia 1/2008 dotycz?ca zagadnie? ochrony danych zwi?zanych z wyszukiwarkami internetowymi, przyj?ta 4 kwietnia 2008 r. przez Grup? Robocz? Art. 29 ds. ochrony danych osobowych.

Opublikowano:

Sprawdź, które Twoje dane są chronione!

Pewnych wskazówek odnośnie interpretacji pojęcia danych osobowych w kontekście użytkownika urządzenia podłączonego do sieci komputerowej, w tym Internetu, udziela Opinia 1/2008 dotycząca zagadnień ochrony danych związanych z wyszukiwarkami internetowymi, przyjęta 4 kwietnia 2008 r. przez Grupę Roboczą Art. 29 ds. ochrony danych osobowych.