Opublikowano:

AMD: mobilne karty z obs?ug? DirectX 11 w przysz?ym roku

AMD udost?pni pierwsze mobilne karty graficzne obs?uguj?ce DirectX 11 na pocz?tku przysz?ego roku – deklaruje Rick Bergman, wiceprezes firmy.