Opublikowano:

Debata online: „Pacjent w sieci” dyskusja Computerworld o systemach informacyjnych w opiece zdrowotnej

Będziemy rozmawiać o najważniejszych na dzisiaj zadaniach związanych z zastosowaniem IT w systemie opieki zdrowotnej i poszczególnych placówkach, realizowanych i planowanych projektach z zakresu informacji medycznej, warunkach skutecznego wykorzystania dostępnych narządzi i systemów IT.