Opublikowano:

Intel zarzuca Komisji Europejskiej brak obiektywizmu

Przedstawiciele kierownictwa koncernu Intel krytykują Komisję Europejską za brak obiektywizmu i wybiórcze podejście do materiału dowodowego w sprawie złamania przepisów antymonopolowych. W lipcu br. na koncern Intel nałożono karę rzędu piątej części kwartalnych obrotów.