Opublikowano:

Policja będzie budować „szynę” komunikacyjną z obywatelami

Na stronach Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji można znaleźć informacje o przetargu na budowę ogólnokrajowej platformy e-Usług, stanowiącej uniwersalną szynę komunikacyjną policji. Ma ona zapewnić sprawną wymianę informacji wewnątrz organizacji oraz pomiędzy policją a jej otoczeniem.